Fakultetu za turizam odobrena akreditacija

Akreditovane osnovne, master i doktorske studije

Agencija za kontrolu i obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja donijela je odluku kojom se usvaja zahtjev za akreditaciju studijskih programa Fakulteta za turizam Univeriteta Mediteran, za osnovne, master i doktorske studije, za period od pet godina.

Izdavanje sertifikata o akreditaciji studijskih programa na svim nivoima studija samo je još jedna potvrda kvaliteta nastave koja se izvodi na Fakultetu za turizam.