II GODINA

III SEMESTAR

 • Menadžment operacija u hotelijerstvu
 • Menadžment turističkih destinacija
 • Turistička geografija Crne Gore
 • Tematski turizam
 • Engleski jezik II a
 • Drugi jezik II a

IV SEMESTAR

 • Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja
 • Menadžment prodaje u hotelijerstvu
 • Poslovno pravo u turizmu i hotelijerstvu
 • Digiralne konpetencije u turizmu i hotelijerstvu
 • Engleski jezik II b
 • Drugi stani jezik II b