Mišljenje stručnjaka -  dr Ana Gardašević - Koordinator DLS-a

Prednosti Distance Learning System-a 

   Novi zahtjevi na tržištu rada i vrijeme brzih tehnoloških promjena doprinijeli su da Fakultet za turizam od ove školske godine organizuje jedan novi vid studija tzv. Distance Learning System (DLS), u cilju razvoja i unapređenja kvaliteta dosadašnjeg nastavnog plana i programa. Naime, radi se o potpuno novom načinu učenja kod nas, učenju zasnovanom na Internetu i novim tehnologijama. Ovaj vid studiranja je namijenjen ne samo studentima koji žive van Bara, već i onima koji su zaposleni ili iz nekog drugog razloga nijesu u mogućnosti da prisustvuju nastavi.

   Prednosti korišćenja DLS-a za studente su brojne. Prije svega, studenti umanjuju troškove stanarine i ostale troškove vezane za boravak u mjestu studiranja. Oni imaju mogućnost da odaberu studijski program van mjesta svog prebivališta i istovremeno da rade za vrijeme studiranja. Distance Learning System  pruža mogućnost studentima da organizuju svoje vrijeme za učenje sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme (pristup nastavi s posla, od kuće ili iz hotela na službenom putu, u skladu sa svojim potrebama i stilom života).  Ne samo što studenti imaju neograničen pristup DLS platformi i kvalitetnim i sažetim materijalima tokom semestra, već imaju mogućnost na mentorski rad i na obezbjeđenje privatnosti (student vidi samo svoje ocjene i komentare upućene od nastavnika). Takođe, stalni kontakt sa informacionim tehnologijama doprinosi razvoju kreativnih sposobnosti i ovladavanju specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za budući razvoj njihove karijere. Naravno, učenje na daljinu pruža mogućnost uključivanja u nastavni proces i onim studentima koji nijesu u mogućnosti da posjećuju  tradicionalnu nastavu usled nekog od trajnih ili privremenih fizičkih problema, oštećenja ili bolesti, itd.

Način funkcionisanja DLS-a

   Pristup sistemu započinje unošenjem korisničkog imena i lozinke, koje svaki student dobija od administratora sistema. Nakon uspješne prijave na sistem student prelazi na početnu stranicu DLS-a koja sadrži pregled svih novosti vezanih za nastavu kao i pregled svih predmeta koje student sluša u određenom semestru. Izborom određenog predmeta student prelazi na stranicu predmeta. Stranica predmeta sadrži sve informacije vezane za sam predmet, za način bodovanja kao i način izvođenja nastave u elektronskom obliku. Svi nastavni materijali nalaze se na stranici predmeta. Predmeti se sastoje od određenog broja nastavnih modula, čije je otvaranje i praćenje vremenski proizvoljno od strane svakog studenta. U okviru svakog predmeta studenti provjeravaju svoje znanje nakon svakog pređenog nastavnog modula izradom domaćih zadataka, studije slučaja, testova, pisanjem eseja itd. Na taj način je obezbijeđen kontinuitet u radu svakog studenta i kontrola nivoa predznanja za prelazak na sledeće nastavne module. Pored toga svaki student na stranici predmeta ima uvid u svoje ocjene kao i u rezultate testova koje je radio. Ocjene i rezultate testova ostaju arhivirani u sistemu i dostupni su studentima tokom semestra. Studentima je ostavljena mogućnost aktivnijeg učešća u radu kroz  korišćenje online foruma, chat-a, video konferencija, mail-a itd. Navedeni vidovi razmjene informacija služe za diskusiju o različitim temama vezanim za nastavu. Diskusiju mogu započinjati sami studenti ili profesori. Na ovaj način profesori u zavisnosti od samog predmeta imaju uvid u uspjeh studenata u savladavanju pređenog gradiva. Svaka stranica predmeta predstavlja osnovu za savladavanje gradiva vezanog za taj predmet. Nakon realizovanih nastavnih modula student polaže završne ispite u prostorijama fakulteta.

Rezultati:

   Od samog početka korišćenja DLS-a naši studenti su pokazali zavidne rezultate, o čemu najbolje govore njihovi uspjesi i ocjene nakon prvih kolokvijuma. Rezultati su postignuti zahvaljujući njihovom konstantnom radu, sažetim i kvalitetno pripremljenim materijalima od strane predmetnih nastavnika, kao i povjerom znanja nakon svakog pređenog modula (putem testova, domaćih zadataka, studija slučaja itd.). Ono što nas zaista raduje jeste zaintreresovanost studenata DLS-a za saradnju i njihova želja za sticanjem novih znanja.

NA VRH