Doktorske studije

VI godina - Menadžment u turizmu

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

 ECTS 

 Metode istraživanja u turizmu

I

3+0

8

 Savremena kretanja u turizmu

I

3+0

8

 Savremena kretanja u turističkim  destinacijama

I

3+0

7

 Razvoj turističkog sistema

I

3+0

7

 Održivi turizam i globalne promjene  životne sredine

II

3+0

10

 Naučno istraživački projekat

II

Mentorski rad

20

 Ukupno ECTS kredita

60

 

VII godina - Menadžment u turizmu

 Naziv predmeta

 Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

 ECTS 

 Naučno istraživački projekat za  doktorsku  disertaciju

I

 

30

 Izrada doktorske teze

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60

 

VIII godina - Menadžment u turizmu

 Naziv predmeta

 Semestar 

 Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

ECTS

 Izrada doktorske teze

I

 

30

 Priprema i odbrana doktorske  teze

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60

NA VRH