Magistarske studije 

V godina - Menadžment u turizmu

 Naziv predmeta

 Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno 

 ECTS 

 Turistička politika i razvoj

I

3+2

8

 Održivi razvoj u turizmu Crne Gore

I

2+2

7

 Strateški marketing u turizmu i  hotelijerstvu

I

3+2

8

 Izborni predmet

I

2+2

7

 Magistarski rad

I

0+0

30

 Ukupno ECTS kredita

   60

 

V godina - Menadžment u turizmu izborni predmeti

 Naziv predmeta 

 Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

 ECTS 

 Menadžment malih i srednjih preduzeća u  turizmu

I

2+2

7

 Asset menadžment u turizmu

I

2+2

7

 Menadžment nautičkog turizma

I

2+2

7

 

V godina - Menadžment u hotelijerstvu

 Naziv predmeta

 Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno 

 ECTS 

 Turistička politika i razvoj

I

3+2

8

 Globalni trendovi u medjunarodnom  hotelijerstvu

I

2+2

7

 Strateški marketing u turizmu i  hotelijerstvu

I

3+2

8

 Izborni predmet

I

2+2

7

 Magistarski rad

I

0+0

30

 Ukupno ECTS kredita

60

 

V godina - Menadžment u hotelijerstvu izborni predmeti

 Naziv predmeta

 Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedeljno 

 ECTS 

 Menadžment malih i srednjih preduzeća u        hotelijerstvu

I

2+2

7

 Asset menadžment u turizmu

I

2+2

7

 Menadžment obrazovanja i tehničkih sistema     u hotelijerstvu

I

2+2

7

 

NA VRH