Menadžment u turizmu

Osnovni akademski studij - studijski program: Menadžment u turizmu

 Predmet ECTS
 I semestar
 Osnovi ekonomije    6
 Poslovno pravo u turizmu    6
 Sociologija turizma    5
 Menadžment    5
 Engleski jezik I    4
 Drugi strani jezik I (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Ukupno:  30
 II semestar
 Ekonomika turizma    4
 Uvod u marketing    6
 Medicina i turizam    5
 Kvantitativne metode    5
 Engleski jezik I    4
 Drugi strani jezik I (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Ukupno:  30
 III semestar
 Hotelski menadžment    6
 Računovodstvo    5
 Menadžment turističkih destinacija    6
 Turistička geografija    5
 Engleski jezik II    4
 Drugi strani jezik II (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Ukupno:  30
 IV semestar
 Turističke agencije    6
 Inform. sistemi u turizmu i hotelijerstvu    6
 Preduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu    5
 Poslovne komunikacije    5
 Engleski jezik II    4
 Drugi strani jezik II (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Ukupno:  30

 

 Usmjerenje: MENADŽMENT U TURIZMU
 Predmet ECTS
 V semestar
 Menadž. prir. i kulturnih resursa u turizmu    5
 Marketing u turizmu    6
 Finansijski menadžment u turizmu    5
 Liderstvo u turizmu    6
 Engleski jezik III    4
 Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili    njemački)    4
 Ukupno:   30
 VI semestar
 Menadžment organizatora putovanja    5
 Međukulturni menadžment    5
 Strateški menadžment    5
 Izborni predmet    4
 Engleski jezik III    4
 Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Projektni rad    3
 Izborni predmeti
 Istraživanje turističkog tržišta  
 Animacija u turizmu  
 Menadžment prodaje u hotelijerstvu  
 Istorija umjetnosti  
 Fiskalni sistemi u turizmu  
 MICE turizam  
 Welness and Spa turizam  
 Turizam i sport  
 Ukupno:  30

 

 Usmjerenje: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
 Predmet ECTS
 V semestar
 Marketing u turizmu    6
 Liderstvo u turizmu    6
 Kontroling    5
 Principi ishrane    5
 Engleski jezik III    4

 Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski    ili njemački)

   4
 Ukupno:  30
 VI semestar
 Hotelski inženjering    5
 Menadžment prodaje u hotelijerstvu    5
 Strateški menadžment    5
 Izborni predmet    4
 Engleski jezik III    4
 Drugi strani jezik III (italijanski, francuski, ruski ili  njemački)    4
 Projektni rad    3
 Izborni predmeti:
 Animacija u turizmu  
 Tehnologija pripreme hrane  
 Event menadžment  
 Fiskalni sistemi u turizmu  
 MICE turizam  
 Welness and Spa turizam  
 Turizam i sport  
 Ukupno:  30

 

NA VRH