Specijalističke studije - plan i program

IV godina - Menadžment u Turizmu

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Metodologija naučno istraživačkog  rada

I

3+0

7

 Strateško upravljanje ljudskim  resursima  u turizmu

I

2+2

8

 Savremeni trendovi u turizmu

I

2+2

8

 Upravljanje projektima u turizmu

I

2+2

7

 Menadžment kvaliteta u turizmu

II

2+2

7

 E-biznis u turizmu

II

2+2

8

 Specijalistički rad

II

0+0

15

 Ukupno ECTS kredita

60

  

IV godina - Menadžment u Hotelijerstvu

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

 ECTS 

 Metodologija naučno istraživačkog  rada

I

3+0

7

 Strateško upravljanje ljudskim  resursima  u turizmu

I

2+2

8

 Menadžment hotelskih operacija

I

2+2

8

 Upravljanje projektima u turizmu

I

2+2

7

 F&B menadžment

II

2+2

7

 E-biznis u turizmu

II

2+2

8

 Specijalistički rad

II

0+0

15

 Ukupno ECTS kredita

60

NA VRH