Oglasna tabla

Slobodna sedmica u zimskom semestru na fakultetu će biti u periodu od 25.12.2017 - 29.12.2017.

Obaviještavaju se studenti IV godine, da će se popravni Kolokvijum na predmetu: Upravljanje projektima u turizmu, održati u ponedjeljak 11.12.2017. u 17,00 h

Predavanje iz predmeta Savremeni trendovi u turizmu će se održati u srijedu 29.11. u 10h, kao i popravni I kolokvijum.

Obaviještavaju se studenti IV godine, da će se II Kolokvijum na predmetu: Metodologija naučnoistraživačkog rada, održati u ponedjeljak 04.12.2017. u 16,00 h

Nastava iz predmeta Osnovi ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Marketing u turizmu neće se održati u petak, 24.11.2017. Nastava je nadoknađena u ponedeljak, 13.11. u 15h iz predmeta Osnovi ekonomije, a u utorak, 14.11. u 11h iz predmeta Finansijski menadžment. Nastava iz predmeta Marketing u turizmu biće nadoknađena 1.12.2017. nakon redovnog termina vježbi.

Obavještavaju se studenti I godine da će se II kolokvijum iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE održati u petak, 1.12.2017. sa početkom u 8h, umjesto u petak, 24.11.2017.

Obaviještavaju se studenti IV godine da će se predavanja na predmetu: Savremeni trendovi u turizmu, održati u srijedu 15.11.2017.g. u 10,00 h.

Obaviještavaju se studenti IV godine da je I popravni kolokvijum na predmetu: Metodologija naučno istraživačkog rada u ponedjeljak 20.11.2017.g. u 17,00 h.

Strana 9 od 55

NA VRH