Dekan fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Đuraševć boravila je kao gost predavač na SOPRON University, Ekonomski fakultet, Mađarska, u periodu od 08-14.05. 2017.godine, po CEEPUS programu mobilnosti nastavnog kadra u Jugoistočnoj Evropi.

Predavala je studentima redovnih i magistarskih studija na teme: Crna Gora kao turistička destinacija i Ruralni turizam – iskustvo Crne Gore. Tom prilikom dekan Đurašević je bila gost i na katedri za doktorske studije, gdje se upoznala sa“ Doctoral joint program“ , univerziteta iz zemalja iz regiona: Mađarske, Austrije, Češke i Hrvatske. Sa kolegama sa Sopron Univerziteta dogovorena je saradnja na budućim evropskim projektima i projektima bilaterale.

NA VRH