U petak, 02. marta 2018, studenti treće godine osnovnih studija Fakulteta za turizam (MTS), posjetiće tematski restoran Mazaya, gdje će se održati “in-house” predavanje, u okviru realizacije nastave na predmetu Animacije u turizmu, koji vodi prof. dr Silvana Đurašević.

Restoran Mazaya, na crnogorskom tržištu prepoznatljiv po specifičnim sadržajima, visokostručnom kadru i vrhunskoj usluzi, će sklopiti sporazum o saradnji sa Univerzitetom Mediteran Podgorica – Fakultet za turizam (Montenegro Tourism School), što će studentima omogućiti da praktičnim radom steknu neophodne poslovne vještine i znanja.

Studenti će prilikom posjete restoranu upoznati nove sadržaje, kulturu, tradiciju, gastronomiju, a posebna pažnja će se posvetiti programima animacije, njihovom planiranju i organizaciji u objektu.

NA VRH