Doc.dr Iva Bulatović je poslednje sedmice aprila boravila u Mađarskoj kao gost predavač na Fakultetu za poslovne studije. Studenti internacionalnog odjeljenja su imali priliku da se upoznaju sa menadžmontom Crne Gore kao turističke destinacije. Kroz set diskusija i radionica, profesorka je zajadno sa studentima i šeficom katedre za turizam, profesoricom Csilla  uspjela definisati okvir za buduća zajednička istraživanja.

Studijska posjeta doc.dr Ive Bulatović je nastavak dugogodišnje uspješne saradnje Fakulteta za turizam i Budapest Business School.

 

NA VRH