Prof. dr Darko Lacmanović prisustvovao je seminaru u organizaciji ERASMUS +, na temu “Jačanje evropskog djelovanja u ruralnom području“  i skupu Mreže za održivi razvoj, na temu „EU programi za mlade, uticaj prekogranične i međuinstitucionalne suradnje na regionalni i lični razvoj - mogućnosti i prepreke“, koji su održani u Podumu u Otočcu (Hrvatska).

darko1

 

darko2

NA VRH