KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Obavještavaju se sudenti da Fakultet za strane jezike organizuje kurseve iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2, koje polaznici mogu pratiti i preko English Discovery EduSoft platforme. EduSoft je grana ETS-a koji je poznat kao kreator i organizator TOEFL i TOEIC testova, čime se garantuje kvalitet kurseva. Više informacija dostupno je na http://englishdiscoveries.net/

Studenti koji se prijave za ovaj način učenja na platformi prvo rade Placement test kojim se određuje njihov nivo znanja, a zatim im se dodjeljuje određeni kurs. Studenti završavaju lekcije tempom koji im odgovara, a nakon završetka jednog modula, dodjeljuje se sledeći. Kurs za engleski 1 treba da se završi do kraja januara, a za Engleski 2 do kraja maja.

Profesori engleskog jezika sa Fakulteta za strane jezike prate rad studenta, dodjeljuju im zadatke u skladu sa njihovim postignućem tokom semestra, a povremeno zakazuju direktne kontakte (u učionici ili onlajn) u kojima se dodatno provjeravaju govorne vještine. Takođe, studenti rade i onlajn kolokvijum, a završni se radi na Fakultetu, takođe onlajn. Prisustvo na časovima nije potrebno, kao ni sve ostale aktivnosti predviđene za predmet – ocjena se formira na osnovu rezultata ostvarenih preko ED platforme. Za Engleski 1 i Engleski 2 potrebno je završiti srednji jezički nivo (intermediate 2).

Cijena oba kursa je 100 eura. Kontakt osoba je Žana Kneževic. Svi zainteresovani studenti mogu se javiti  putem mejla knezeviczana@gmail.com ,najkasnije do 10.11.2019.