Obavještenje

Obavjestavaju se studenti da u narednih 15 dana prate DLS platformu, na koju će biti postavljeni materijali, zadaci,  informacije i obaveze po predmetima.