Obavještenje – Metodologija naučnoistraživačkog rada

Obaviještavaju se studenti IV godine, da će se popravni I i II kolokvijum na
predmetu Metodologija naučnoistraživačkog rada održati 18.12.2019. u 15,30 h