Humana akcija prikupljanja slatkiša povodom posjete predstavnika Fakulteta za turizam, NVO Roditelji

U prostorijama Fakulteta za turizam – Montenegro Tourism School, Univerziteta Mediteran u Podgorici, u sali P04 i na portirnici Universiteta, biće organizovana akcija sakupljanja slatkiša uz humanu notu, gdje će svi zainteresovani studenti i osoblje Fakulteta imati priliku da doniraju slatkiše, u skladu sa svojim mogućnostima.

Studenti Fakulteta pakovaće slatkiše, zatim će uz profesore ići u NVO Roditelji, iz Crne Gore, koja se aktivno bavi zaštitom djece, gdje će se djeci i dodijeliti paketići.

Ova humana akcija prikupljanja počeće u petak 13.12.2019. godine i trajaće do 20.12.2019. godine. Posjeta NVO planirana je za 23.12.2019. godine u 13h. latkih paketića.

Akcija će trajati u periodu od 13 do 20 decembra i prilozi će moći da se dostave u sali P04.