Odbrana doktorske disertacije mr Andree Kavarić

Doktorantkinja, mr Andrea Kavarić javno će braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Koncepti rasta i razvoja hotelskih preduzeća u Crnoj Gori“, u utorak, 17. decembra 2019. godine u 12:00 h, u amfiteatru br. 102 Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Stevan Popović, professor emeritus, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Silvana Đurašević, mentor,
  • Prof. dr Rade Ratković, član komisije.