Odbrana doktorske disertacije mr Tene Božović

Doktorantkinja, mr Tena Božović javno braniti doktorsku distertaciju pod nazivom: „Marketinški konzorcijumi malih hotela u funkciji unapređenja hotelijerstva Crne Gore“, u petak, 20. decembra godine u 11:00 h, u svečanoj sali Univerziteta “Mediteran” Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Stevan Popović, professor emeritus, predsjednik komisije,
  • Prof. dr Darko Lacmanović, mentor,
  • Prof. dr Rade Ratković, profesor emeritus, član komisije.