Školarina

Plaćanje školarine na fakultetu za Turizam

Godišnja školarina za osnovne studije iznosi: 1400 €

Godišnja školarina za master studije iznosi: 1400  €

Godišnja školarina za doktorske studije iznosi: 6000 €, po goini 2000 €

 

Jednokratna uplata školarine u ukupnom iznosu vrši se prilikom upisa godine.

Semestralno plaćanje školarine vrši se iz dva puta, polovina ukupnog iznosa pri upisu, a drugo dio najkasnije do početka nastave u ljetnjem semestru (za osnovne i master studije visina školarine je 1500 € pri ovakvom načinu plaćanja).

Plaćanje školarine u ratama vrši se na način što se pri upisu plaća 20% od ukupnog iznosa, a ostatak školatine u deset jednakih rata (za osnovne studije visina školarine je 1550 €, odnosno 1600 € za master pri ovakvom načinu plaćanja).