TERMINI PRVOG I DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA MENADŽMENT KVALITETA U TURIZMU

Prvi kolokvijum iz predmeta MENADŽMENT KVALITETA U TURIZMU održaće se 20.03.2020. (petak u 15h, sala P11), dok će se drugi održati 16.04.2020. (četvrtak u 16.30h, sala P11)