Organizovanje ispita za kvalifikaciju Turističkog vodiča/kinje

fakultetzaturizam

Fakultet za turizam Montenegro Tourism School Univerziteta “Mediteran” Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI VODIČ/KINJA.

VRIJEME: Polaganje ispita realizovaće se u danima vikenda, 7. i 8. maja 2022. godine.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA/KINJA: Sedam (7) radnih dana, počev od 26.04., a zaključno sa 06.05.2022. godine, u terminu od 08:00 do 16:00 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Prijava (obrazac se popunjava na licu mjesta);
  • Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja (minimum diploma završene srednje škole);
  • Sertifikat o poznavanju stranog jezika – za koji se traži licenca (nivo B2);
  • Kopija lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta;
  • Uplatnica.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijavljivanje će se vršiti predajom potrebne dokumentacije studentskoj službi Fakulteta za turizam Montenegro Tourism School u naznačenom terminu, od 08:00 do 16:00 časova.

CIJENA POLAGANJA ISPITA: 44,00 eura.

ŽIRO RAČUN ZA UPLATE: 510-101683-56, CKB.

NAPOMENA: Za polaganje se mogu prijaviti i strani državljani, pod uslovom da dostave potvrdu o boravištu, kao i potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-mailova: ivana.nikolic@unimediteran.net i ivana.mijatovic@unimediteran.net, kao i pozivom na brojeve telefona: 020 409 230 i 020 409 231.Organizovanje ispita za kvalifikaciju Turističkog vodiča/kinje