Misija fakulteta

Misija Fakulteta za turizam - Montenegro Tourism School kao organizacione jedinice Univerziteta „Mediteran“ Podgorica poklapa se sa misijom Univerziteta.

U ostvarenju svoje misije Fakultet:

  • je opredijeljen da bude lider u školovanju visoko profesionalnih kadrova za poslove srednjeg i top menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu za potrebe Crne Gore;
  • teži da izgradi brend regionalnog centra za edukaciju turističkih i hotelskih menadžera i da bude integrisan u mrežu evropskog akademskog obrazovanja.
  • teži da sa obrazovnim kontinuirano razvija naučnoistraživački rad i da bude dio jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora
  • teži da dostigne međunarodne standarde kvaliteta u nastavi i istraživanju;
  • teži da bude integrisan u život i rad lokalne zajednice.