Školarine

Plaćanje školarine na fakultetu za Turizam

Osnovne studije

Godišnja školarina: 

Jednokratna uplata Dvokratna uplata Rate
1500 € 1600 € 1650 €

Jednokratna uplata školarine u ukupnom iznosu vrši se prilikom upisa godine.

Semestralno plaćanje školarine vrši se iz dva puta, polovina ukupnog iznosa pri upisu, a drugo dio najkasnije do početka nastave u ljetnjem semestru.

Plaćanje školarine u ratama vrši se na način što se pri upisu plaća 20% od ukupnog iznosa, a ostatak školatine u deset jednakih rata.

 

Master studije

Godišnja školarina:

Jednokratna uplata Dvokratna uplata Rate
1600 € 1700 € 1800 €

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa, dvokratno - semestralno (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do početka ljetnjeg semestra) ili u ratama, na način što se pri upisu uplaćuje 20%, a ostatak školatine u deset jednakih rata.

Školarina na doktorskim studijama iznosi 6000 €, za prvu godinu studija 2000 €, a za drugu 2000 € i treću godinu 2000 €.

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa, dvokratno - semestralno (prvi dio pri upisu, a drugi dio najkasnije do petog u mjesecu u kojem počinje ljetnji semestar) ili u ratama, na način što se pri upisu uplaćuje 20%, a ostatak školarine u deset jednakih rata, po godini upisa.

OLAKŠICE ZA UPLATU ŠKOLARINE

Pravo besplatnog upisa na osnovne studije imaju: dobitnici diploma „Luča A“ i „Luča B“, vrhunski sportisti (rješenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste) članovi seniorske reprezentacije Crne Gore ili članovi juniorske reprezentacije Crne Gore koji su osvajači medalje na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu i lica sa invaliditetom.

Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim, specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.

Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje po 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje po 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školarinu.

Upravni odbor Univerziteta na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta u posebnim slučajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.

Organizacione jedinice Univerziteta oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata po studijskoj (II i III) godini od kvote studenata koji prvi put upisuje u drugu, odnosno treću godinu studija.

Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet ili namjeravaju da ostvare popust po osnovu naznačenih olakšica dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na određenu povlasticu.