II GODINA

Semestar III

Menadžment operacija u hotelijerstvu

Menadžment turističkih destiacija

Turistička geografija Crne Gore

Tematski turizam

Engleski jezik II a

Drugi starni jezik II a

Semestar IV

Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja

Menadžment prodaje u hotelijerstvu

Poslovno pravo u turizmu i hotelijerstvu

Digitalne kompetencije u turizmu i hotelijerstvu

Engleski jezik II b

Drugi stani jezik II b