II GODINA

Semestar III

Održivo poslovanje u turizmu i hotelijerstvu

Menadžment inovacija u turizmu

Modul (1-2)

Semestar IV

Master rad

Modul 1 - Marketing menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Ponašanje potrošača

Dizajniranje usluga u turizmu i hotelijerstvu

Modul 2 - Menadžment investicija u turizmu

Investicije u turizmu

Finansijski menadžment u turizmu i hotelijerstvu