I GODINA

Semestar I

Metodologija naučnoistraživačkog rada

Ljudski resursi i organizaciono ponašanje u turizmu i hotelijerstvu

Međunarodna turistička tržišta

Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu

Semestar II

Međunarodno pravo i politika u turizmu

Međunarodna hotelska industrija

Cjenovna politika i upravljanje troškovima u turizmu

Business communication