Prednosti e-učenja

Osnovne prednosti distance learning-a za studente

Student svoje prednosti vidi u:

  • smanjenju troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mjestu održavanja studija
  • mogućnosti da bira studijski program i studira van mjesta svog prebivališta bez potrebe za njegovom promjenom
  • izboru škole van fizičkih granica matične zemlje
  • mogućnosti da radi za vrijeme studiranja nezavisno od mjesta održavanja studija
  • prevazilaženju nemogućnosti da posjećuje tradicionalnu nastavu usled nekog od svojih trajnih ili privremenih fizičkih problema, oštećenja ili bolesti - samoorganizovanju vremena za učenje (visoka motivacija, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči) i dr.

DL vs. tradicionalno učenje

Brojne su prednosti online edukacije. Da biste jasnije uočili razlike između E-Learning i tradicionalnog načina učenja, lakše odabrali onaj koji Vam pruža više i kojim postižete bolje rezultate, uradili smo za Vas uporedni prikaz.

Karakteristike kursa E-Learning Tradicionalno učenje
Nezavisnost od mjesta održavanja nastave

x

Nezavisnost od vremena održavanja nastave x

Niski troškovi za korisnika

x

Mogućnost samoogranizovanja vremena za učenje

x

Diskusije sa drugim polaznicima kursa

x

x

"1 na 1" konsultacije sa nastavnikom

x

x

Tehnička podrška

x

x

Tekstovi za čitanje

x

x

Tutorijali

x

Multimedijalni materijali

x

Lista dodatnih resursa za učenje

x

x

Neograničeno ponavljanje gradiva

x

Projekti i seminarski radovi

x

x

Lokacije za učenje na Internetu

x

Vježbanja

x

x

Testovi

x

x

Završni testovi

x

x

Trenutna dostupnost rezultata

x

Riječnik pojmova i FAQ baza

x

Sertifikat o završenom kursu

x

x