I GODINA

Semestar I

Osnovi ekonomije

Menadžment usluga i kvaliteta

Socijalna psihologija u turizmu

Poslovne komunikacije u turizmu

Engleski jezik I a

Drugi strani jezik I a

Semestar II

Ekonomika turizma

Marketing u turizmu

Turističke regije svijeta

Kvantitativne metode

Engleski jezik I b

Drugi strani jezik I b