O fakultetu

Fakultet za turizam „Montenegro Tourism School“, osnovan je 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Na našem fakultetu se u okviru osnovnih akademskih studija realizuje studijski program:

 • Menadžment u turizmu i
 • Menadžment u hotelijerstvu

Za upis na osnovne akademske studije potrebno je priložiti:

 • Svjedočanstva sva 4 razreda srednje škole
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava (dobija se na Fakultetu).

U okviru postdiplomskih studija na IV godini (specijalističke studije) i V godini (magistarske studije) realizuju se studijski programi:

 • Menadžment u turizmu i
 • Menadžment u hotelijerstvu

Za upis na postdiplomske studije potrebno je priložiti:

 • Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Izvod iz matične knjige roðenih
 • Prijava (dobija se na Fakultetu).

Doktorske studije Menadžment u turizmu u trajanju od 3 godine realizuju se od školske 2008/2009. godine.

Nastava

Sistem studiranja omogućava izučavanje gradiva po modelima - Workshop i Case study i akcenat se stavlja na konstantnu interakciju studenata i predavača. U toku školovanja studentima su obezbijeđeni: mentorski rad, gostujića predavanja domaćih i stranih eksperata, posjete poznatim hotelsko-turističkim kompanijama, studijske ture radi upoznavanja ključnih mjesta i regija relevantnih za razvoj turizma u Crnoj Gori, polaganje posebnih ispita za koje je Fakultet licenciran od strane Ministarstva turizma Crne Gore, stručna praksa u zemlji i inostranstvu, završetak treće godine studija u Parizu i sticanje evropske i američke diplome Bachelor.

Ključne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu su:

 • Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
 • Marketing u turizmu i hotelijerstvu
 • Poslovanje turističkih agencija, turoperatora i hotelskih kompanija
 • Turističke destinacije
 • Održivi razvoj
 • Strateški menadžment
 • Informacione tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
 • Savremeni trendovi i kretanja u turizmu.