Obavještenje

fakultetzaturizam

Popravni ispit iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu umjesto 15. juna održaće se u srijedu 22. juna 2022. u 13h, sala P04.