Magistarski rad kandidata Filipa Radovića na uvid javnosti

fakultetzaturizam

Magistarski rad kandidata Filipa Radovića, pod naslovom “UTICAJ COVID19 NA TURIZAM U CRNOJ GORI“ stavljen je na javni uvid od 31.10. svakog radnog dana od 8-16h u prostorijama Biblioteke Univerziteta.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica.