Magistarski rad kandidatkinje Aleksandre Govedarice na uvid javnosti

fakultetzaturizam

Magistarski rad kandidatkinje Aleksandre Govedarice, pod nazivom “MOTIV KULTURNE BAŠTINE KAO FAKTOR IZBORA TURISTIČKE DESTINACIJE CRNA GORA” stavljen je na javni uvid od 01.03. svakog radnog dana od 8-16h u prostorijama Biblioteke Univerziteta.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Fakulteta za turizam Univerziteta “Mediteran” Podgorica.