ERASMUS+ KONKURS – STIPENDIJE ZA MOBILNOST STUDENATA SA UNIVERZITETOM DA CORUNA (UDC) U ŠPANIJI

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru evropskog programa ERASMUS+, Univerzitet “Mediteran” Podgorica raspisuje konkurs za mobilnost studenata sa Univerzitetom Coruna, za akademsku 2023-24. godinu:

Broj stipendija – 3
Trajanje mobilnosti – 1 semestar
Oblast studiranja: – za studente sa Fakulteta za turizam

Dokumenta potrebna za prijavu:

  • prijavni formular
  • uvjerenje o položenim ispitima
  • skenirana kopija pasoša (strana na kojoj se nalazi fotografija)

Potrebnu dokumentaciju u originalu dostaviti SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA i elektronski na medjunarodna.saradnja@unimediteran.net

KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 22. maj 2023. godine

NAPOMENA: Sva dokumenta MORAJU biti na ENGLESKOM jeziku. Kandidati koji su učestvovali u Erasmus Mundus i ERASMUS+ ICM programu obavezni da navedu informaciju u prijavi.

Za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila medjunarodna.saradnja@unimediteran.net