Oabještenje – I godina

Obaviještavaju se studenti I godine doktorskih studija, da će se završni ispit u popravnom roku na predmetu: Savremeni trendovi u marketingu umjesto 10.05.2023. u 11,00 h održati 17.05.2023. u 12,00 h