Polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI/A VODIČ/KINJA

Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Univerziteta “Mediteran” Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI/A VODIČ/KINJA.

VRIJEME: Polaganje ispita realizovaće se u 09. i 10. juna 2023. godine (petak i subota).

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA/KINJA: Ponedeljak (05. jun) – četvrtak (08. jun) u terminu od 09:00 do 15:00 časova. Rok za prijave zatvara se u četvrtak u 10:00 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Prijava (obrazac se popunjava na licu mjesta);
  2. Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja (minimum diploma završene srednje škole);
  3. Sertifikat o poznavanju stranog jezika – za koji se traži licenca (nivo B2);
  4. Kopija lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta;
  5. Uplatnica.

Napomena: Dokumentacija mora biti ovjerena od strane notara.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavljivanje će se vršiti predajom potrebne dokumentacije Studentskoj službi Univerziteta u naznačenom terminu, od 09:00 do 15:00 časova (četvrtak do 10:00 časova).

CIJENA POLAGANJA ISPITA: 44,00 eura.

ŽIRO RAČUN ZA UPLATE: 510-101683-56, CKB.

NAPOMENA: Za polaganje se mogu prijaviti i strani državljani, pod uslovom da dostave potvrdu o boravištu, kao i potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-mailova:  ivana.nikolic@unimediteran.net i ivana.mijatovic@unimediteran.net, kao i pozivom na brojeve telefona: 020 409 230 i 020 409 231.