Obuke i kursevi

Fakultet za turizam realizuje samostalno i/ili u saradnji sa eksternim partnerima sledeće obuke i kurseve:

  • Program obuke za turističkog vodiča
  • Program obuke za somelijera
  • Program obuke za aganecijskog službenika
  • Obuka za rad u programu Amades ( globalni rezervacioni sistem)
  • Obuka za rad u programu Fidelio ( software za hotelsko poslovanje)
  • Preduzetništvo u turizmu