III GODINA

V Semestar

Hotelski menadžment

Finansijsko računovodstvo u turizmu

Liderstvo i razvoj međuljudskih odnosa

Menadžment odnosa sa kupcima

Engleski jezik III a

Italijanski jezik III a

VI Semestar

Strateški menadžment u turizmu

Preduzetništvo i menadžment inovacija

Modul (1-2)

Engleski jezik III b

Drugi strani jezik III b

Završni rad

Modul 1 - Menadžment u turizmu

Menadžment događaja

Animacija u turizmu

 

Modul 2 - Menadžment u hotelijerstvu

F&B menadžment

Osnovinutricionizma i dijetetike