Stipendije

Osim kvalitetnih uslova studiranja, Fakultet za turizam veliku pažnju posvećuje motivisanju i nagrađivnju budućih studenata.

Za sve dobitnike diplome Luča u srednjoj školi besplatna je prva godina studiranja.

Na kraju svake godine studija, za studenate koji uspiju da polože sve ispite sa najvećom ocjenom fakultet obezbjeđuje bespatno školovanje za narednu studijsku godinu.

Pored ovoga Atlas Grupa svake godine dodjeljuje  stipendije najboljim studentima na završnoj godini studija.