Poštovani budući  studenti,

Jedna od najvažnijih odluka u životu čovjeka jeste izbor pravog zanimanja koje će mu obezbijediti sigurnu budućnost, kojim će se baviti s radošću, i u čemu će biti najbolji. Turizam je u Crnoj Gori glavni razvojni izazov, a na globalnom nivou jedna od ključnih industrija. Vjerujemo da su kreativnost, želja za postignućima, komunikativnost i istraživački duh, vrijednosti koje i vi baštinite. Stoga, postaje vrlo smisleno da vaše opredjeljenje bude upravo turizam.

Fakultet za turizam je prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, sa prepoznatljivim rezultatima svojih diplomaca i postdiplomaca koji zaposlenje nalaze u širokom spektru zanimanja koje nudi turizam. Očekuje vas iskusni tim profesora i saradnika koji savremenim metodama u nastavi, na najbolji način spaja teoriju i praksu. Imaćete mogućnost da slušate predavanja gostujućih eksperata, obavljati praksu u turističkim preduzećima, učestvujete u projektima i strukovnim konferencijama na sajmskim i drugim manifestacijama, da se još kao student osjetite pripadnicima velike turističke porodice. Ono što otvara nove perspektive, je mogućnost učešća u međunarodnoj razmjeni studenata po evropskim programima saradnje.

Naš cilj je da mlade ljude osposobimo da budu spremni da se uključe u dinamično i veoma konkurentno poslovno okruženje koje vlada u savremenom turizmu. Biće nam zadovoljstvo da ovaj cilj zajedno ostvarimo.

Dekan,
prof. dr Silvana Đurašević

NA VRH