Fakultet za turizam “Montenegro Tourism School” Univerziteta “Mediteran” Podgorica organizuje polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije – TURISTIČKI/A VODIČ/KINJA.

VRIJEME: Polaganje ispita realizovaće se 24. i 25. maja 2024. godine, sa početkom u 10:00 časova.


ROK ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA/KINJA: Utorak (07. maj) – ponedeljak (20. maj) u terminu od 09:00 do 15:00 časova. Rok za prijave zatvara se u ponedeljak u 15:00 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: 

  1. Prijava (obrazac se popunjava na licu mjesta);
  2. Dokaz o stečenoj kvalifikaciji obrazovanja (minimum diploma završene srednje škole);
  3. Sertifikat o poznavanju stranog jezika za koji se traži licenca (nivo B2);
  4. Kopija lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta;
  5. Uplatnica.

Napomena: Dokumentacija mora biti ovjerena od strane notara.


NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijavljivanje se vrši predajom potrebne dokumentacije Studentskoj službi Univerziteta u naznačenom terminu, od 09:00 do 15:00 časova.


CIJENA POLAGANJA ISPITA: 44,00 eura.


ŽIRO RAČUN ZA UPLATE: 510-101683-56, CKB.


NAPOMENA: Za polaganje se mogu prijaviti i strani/e državljani/ke, pod uslovom da dostave potvrdu o boravištu, kao i potvrdu o poznavanju crnogorskog jezika.


Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem e-mailova:
ivana.nikolic@unimediteran.net i ivana.mijatovic@unimediteran.net, kao i pozivom na broj telefona: 020 409 280.