Prisustvo studenata na prezentaciji Hotela Heritage Grand u Perastu

Studenti Univerziteta Mediteran prisustvovali su prezentaciji o mogućnostima zaposlenja u hotelu Heritage Grand u Perastu u petak, 15.04.2022.