NOVI TERMINI ZA POLAGANJE POPRAVNIH PRVIH I DRUGIH KOLOKVIJUMA

Umjesto prethodno rasporedom predvidjenih termina za polaganje popravnih prvih i drugih kolokvijuma, određeni su novi termini na sljedećim predmetima:

I godina: Ekonomika turizma – srijeda, 24.05.2023. u 10h, sala P11

II godina: Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja, četvrtak,  25.05.2023. 10h, sala P04

III godina: Preduzetništvo i menadžment inovacija, srijeda, 24.05.2023. u 10:30h, sala P04; Animacija u turizmu – srijeda, 24.05.2023., 12:30h, sala P04