Dekanka Fakulteta za turizam na sastanku EK u Briselu

Dekanka Fakulteta za turizam, prof. dr Silvana Đuraševic, NCP za Horizon Project Cluster2 za Crnu Goru, učestvovala je u Cluster2 Info sesiji u Briselu. Bio je to još jedan trening koji je pripremila Evropska komisija, ali i prilika za korisnu diskusiju sa kolegama nacionalnim kordinatorima za Cluster2- Culture, Creativity & Inclusive Society.

Evropska komisija planira da u prvoj polovini oktobra otvori 28 poziva u Klasteru 2 o kulturi, kreativnosti i inkluzivnom drustvu. Rok za podnosenie prijava je 07.02.2024.

Vise informacia na saitu: https:// horizoneuropencpportal.eu/ cluster-2