Termina završnih ispita na master i doktorskim studijama

  1. Metodologija naučnoistraživačkog rada, master I godina:

17.01.2024. u 10 h redovni rok
31.01.2024. u 10 h popravni rok

2. Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu, master I godina:                                 

07.02.2024. u 10 h redovni rok
28.02.2024. u 10 h popravni rok

3. Ponašanje potrošača, master II godina:

07.02.2024. u 10,30 h redovni rok
28.02.2024. u 10,30 h popravni rok

4. Održivi turizam i globalne promjene životne sredine, doktorske I godina:

07.02.2024. u 11,30 h redovni rok
28.02.2024. u 11,30 h popravni rok