Zahvalni poslodavcima što prepoznaju kvalitet naših studenata!

Lejla Ćatović, studentkinja Fakulteta za turizam – rad u hotelu Iberostar Slavija, Budva

“Zahvaljujući preporukama profesora Fakulteta za turizam ukazala mi se prilika da sezonski radim i stičem iskustvo na recepciji hotela Iberostar Slavija u Budvi. Kroz dvije sezone rada stekla sam mnogo iskustva i znanja o recepcijskom poslovanju, unaprijedila svoje komunikacione vještine na engleskom i ruskom jeziku, a najvažnije od svega bila dio predivnog tima. 

Sezonski rad mi je jako pomogao da ono što teorijski učimo mogu lako da primijenim na primjeru ovog hotela i odradim analize koje učimo bez problema.

Najljepše od svega je team building, putovanje u Italiju gdje smo imali priliku da se zabavimo, još bolje upoznamo van posla i razvijemo osjećaj za saradnju i timski duh. 

Ovo je samo jedna od mnogo mogućnosti za usavršavanje koje Fakultet za turizam pruža svojim studentima.”