Stipendije Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike

Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike je raspisalo poziv za stipendiranje mobilnosti studenata osnovnih, master i doktorskih studija u akademskoj 2024/25. godini. Više detalja o ovim stipendijama može se naći na stranici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija: https://www.gov.me/clanak/stipendije-slovacke-republike-za-akademsku-2024-25-godinu

Javni poziv za prijavu studenata na listu eksperata – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore na početku svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za prijavu eksperata koje angažujemo u postupcima akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista se ažurira krajem Read More …