Učešće na Staff Training Week u Valensiji predstavnika Univerziteta Mediteran Podgorica

Delegacija Univerziteta Mediteran Podgorica učestvovala u Staff Training Week koji je održan u Valensiji u organizaciji EU, Erasmus+ programa u IES ABASTOS ustanovi za visoko obrazovanje.

UM su predstavljali prof. dr Silvana Djurašević, dekanica MTS-a, mr Dragica Andjelić, spoljna ekspertkinja za kvalitet, Milica Šarić i Andjela Petrović, predstavnice Studentske službe.

Dekanica Djurašević je upoznala konzorcijum sa kapacitetima UNIM-a. Zadatak – utvrdjivanje zajedničkih osnova za novu strategiju za inkluziju partnera iz Evrope okupljenih oko izazovnih tema koje nameće današnje obrazovanje i civilno društvo. Prioritet – mobilnost studenata sa obje institucije i trajanju od jednog semestra