Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) predstavila je rezultate Istraživanja o stavovima i potrošnji turista u Crnoj Gori

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) predstavila je rezultate Istraživanja o stavovima i potrošnji turista u Crnoj Gori – Guest Survey 2023, koje je realizovano u periodu od jula do kraja oktobra prethodne godine.

Iz NTO su saopštili da je istraživanje, koje je sprovela kompanija Ipsos Strategic Marketing, obuhvatilo širok spektar parametara uključujući profil turista, motive dolaska, njihove preferencije i potrošnju, zadovoljstvo uslugama i percepciju destinacije u 10 opština Crne Gore: Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Ulcinj, Cetinje, Podgorica, Žabljak i Kolašin.

Prezentaciji su prisustvovale saradnice u nastavi na Fakultetu za turizam, mr Đorđina Janković i mr Tina Novaković.